Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Tin tức - bài viết: Chuyển giao công nghệ là yếu tố đột phá chiến lược để phát triển nền kinh tế

Title

Chuyển giao công nghệ là yếu tố đột phá chiến lược để phát triển nền kinh tế

Loại tin

Chuyển giao công nghệ

Loại tin:ID

51

Đoạn tin ngắn

Chuyển giao công nghệ, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là những yếu tố đột phá chiến lược, quyết định để đẩy mạnh phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế.

Nội dung

Ngày 11/12, Hội thảo khoa học “Chuyển giao công nghệ, Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp 4.0” đã được Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệp – ĐHQG Hà Nội tổ chức. 

Chuyển giao công nghệ là yếu tố đột phá chiến lược để phát triển nền kinh tếTrong thời kỳ đất nước đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là những yếu tố tiên quyết trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Chuyển giao công nghệ, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là những yếu tố đột phá chiến lược, quyết định để đẩy mạnh phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất, bảo đảm cho sự phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững của đất nước.
Toàn cảnh hội thảo.


Ông Vương Quốc Thắng, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao tri thức và Hỗ trợ khởi nghiệpcho rằng, có 3 yếu tố tạo nên kiềng 3 chân làm đòn bẩy cho phát triển kinh tế đất nước, đó là chính sách, nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học công nghệ. Trong đó trường ĐH có đóng góp quan trọng cho việc tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao và góp phần nghiên cứu khoa học thúc đẩy đổi mới sáng tạo quốc gia.


Chuyển giao công nghệ là yếu tố đột phá chiến lược để phát triển nền kinh tế 

Ông Phạm Hồng Bách, Giám đốc Trung tâm Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) chia sẻ tại hội thảo.


Theo ông Phạm Hồng Bách, Giám đốc Trung tâm Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Việt Nam đã được cải thiện. Cụ thể, năm 2019, Việt Nam đã tăng 10 bậc từ vị trí 77 lên vị trí 67 trên tổng số 141 nền kinh tế trong xếp hạng của Diễn đàn kinh tế thế giới. Điều đó cho thấy tiến bộ vượt bậc trong năng lực cạnh tranh, đặc biệt là ở trụ cột sáng tạo công nghệ.  

Ngoài ra, tại hội thảo, các ý kiến tập trung thảo luận những nội dung như: Vai trò của đầu tư và phát triển khoa học công nghệ đối với tăng trưởng kinh tế; Nâng cao vai trò liên kết giữa viện- trường ĐH- doanh nghiệp- nhà khoa học – doanh nhân- nhà quản lý- lãnh đạo trong việc chuyển giao khoa học công nghệ; Thúc đẩy hoạt động chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học vào nền kinh tế, nhằm tạo động lực tăng trưởng bền vững trên nền tảng khoa học và công nghệ;....

Qua đó, mang lại những định hướng giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập quốc tế và và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tạo nền tảng vững chắc cho sự ổn định kinh tế, góp phần tạo nên những giá trị tinh hoa và tri thức cho đất nước.

Nguồn: Hải Nguyên - Vietnamnet.vn

 

Hình minh họa

Tin nổi bật

No

Loại tin con

 

LoaiTinCon:ID

 

ViewCount

112

Audio File Name

 
Approval Status Approved
 

Attachments

Created at 12/19/2019 10:39 AM by Nguyen Quang Tuan
Last modified at 2/21/2024 12:20 PM by System Account