Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Được sự chấp thuận của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, ngày 20/3/2020, Chi bộ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học (Chi bộ Ban Quản lý) tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Về dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội có đồng chí Đoàn Thị Thu Thủy - UVTV,  Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 
1.jpg
(Hình 1: Đại diện BCH Công đoàn, Chi đoàn cơ quan Chúc mừng Đại hội )

Chi bộ Ban Quản lý hiện có 18 đảng viên (trong đó có 02 đảng viên dự bị). Trong nhiệm kỳ vừa qua, được s quan tâm, lãnh đạo, ch đạo ca Tnh y, Đảng y Khi, các Ban Đảng Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành của tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho Chi bộ Ban Quản lý trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên của Chi bộ Ban Quản lý từng bước trưởng thành, trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và năng lực thực tiễn ngày càng nâng cao; 17/18 đảng viên có trình độ từ đại học trờ lên (trong đó có 01 tiến sĩ, 11 thạc sĩ), nhận thức về đảng sâu sắc, là những nhân tố tác động tích cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Chi bộ, cơ quan; Tổ chức của Chi bộ Ban Quản lý ngày càng kiện toàn, nội dung sinh hoạt của Chi bộ từng bước được đổi mới, chất lượng sinh hoạt Chi bộ tiếp tục được nâng lên đáp ứng với tình hình thực tiễn, vai trò lãnh đạo của Chi ủy ngày càng được khẳng định, đã gắn chặt niềm tin của quần chúng trong cơ quan đối với Chi bộ. Những kết quả đạt được của Chi bộ Ban Quản lý thể hiện sự đoàn kết, thống nhất của cán bộ, đảng viên, đã khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

2.jpg

(Hình 2: Đ/c Trần Thế Vinh - Trưởng ban Ban Quản lý bỏ phiếu bầu Chi ủy khóa mới, nhiệm kỳ 2020 -2025)

Đại hội cũng đã đề ra phương hướng hành động cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 bao gồm các nội dung chính như sau: Xây dng Chi b trong sch, vững mnh đủ sc lãnh đạo Ban Qun lý hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; tiếp tục nâng cao năng lc chuyên môn cho tng cán b, công chức, viên chc, bn lĩnh chính tr và trình độ chính trị cho tng cán b đảng viên; Cán b qun lý lãnh đạo các bộ phận, đơn vị đạt chun v trình độ chuyên môn, lý lun chính trị theo quy định; Thu hút thêm ngun nhân lc có trình độ cao làm việc tại Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học; xử lý các vấn đề còn tồn tại dựa trên cơ sở pháp lý mới trong quản lý, vận hành Khu công nghệ cao; thu hút các dự án công nghệ cao mang hàm lượng công nghệ sinh học; phn đấu là cơ quan đơn v có đời sng văn hóa tt; V hot động ca các đoàn th: Nâng cao hơn nữa cht lượng hot động ca t chc Công đoàn, Chi đoàn nhm chăm lo sc khe, đời sống vật chất và tinh thn ca CBCCVC.

3.jpg

(Hình 3: Đ/c Đoàn Thị Thu Thủy - UVTV, Trưởng ban Tổ chức, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Chi ủy Ban Quản lý, nhiệm kỳ 2020 - 2025)

Đại hội đã bầu ra Chi ủy Chi bộ Ban Quản lý, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 03 đồng chí: Đồng chí Trần Thế Vinh - Trưởng ban Ban Quản lý tái cử chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Quốc Ấn - Phó Trưởng ban Ban Quản lý tái cử chức danh Phó Bí thư, đồng chí Nguyễn Hữu Tài - Phó Chánh Văn phòng Ban Quản lý tái cử chức danh Chi ủy viên. Đại hội cũng thống nhất bầu đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 là đồng chí Trần Thế Vinh - Bí thư Chi bộ và đại biểu dự khuyết là đồng chí Nguyễn Quốc Ấn - Phó Bí thư Chi bộ.  

4.jpg

(Hình 4:  Các đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần I, nhiệm kỳ 2020-2025)

Lê Triển


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: