Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Hội nghị Báo cáo viên thường kỳ trực tuyến tháng 4 năm 2024

​           Sáng 22-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên thường kỳ trực tuyến tháng 4-2024. Báo cáo viên pháp luật của Chi bộ Ban Quản lý khu công nghệ cao công nghệ sinh học cùng gần 1,8 ngàn đại biểu tham dự tại 14 điểm cầu trong tỉnh Đồng Nai.

2.jpg
Phó giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Nguyễn Ngọc Thường thông tin chuyên đề “Những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024” tại hội nghị

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và môi trường thông tin chuyên đề “Những nội dung, điểm mới quan trọng của Luật Đất đai năm 2024”; nghe lãnh đạo Sở Nội vụ thông tin chuyên đề “Tiến độ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025”.

Phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp bám sát nội dung các chuyên đề được trình bày tại hội nghị để đẩy mạnh tuyên truyền.

Trong đó, đối với Luật Đất đai năm 2024, cần tiếp tục nghiên cứu các nội dung mới, lựa chọn những nội dung phù hợp với từng đối tượng để tuyên truyền sao cho hiệu quả. Đối với Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025, cần chú trọng tuyên truyền làm rõ những mục tiêu, ý nghĩa của việc phải sắp xếp lại; đồng thời, chú ý nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với việc triển khai đề án; theo dõi, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Qua đó, tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là ở các đơn vị, địa phương có sự sắp xếp lại.

Đồng chí Phạm Tấn Linh cũng lưu ý, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7-9-2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12-12-2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa con người Đồng Nai trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho sự phát triển toàn diện và bền vững và chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024.

Cùng với đó, quan tâm tuyên truyền kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đợt kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh tuyên truyền về Tháng An toàn vệ sinh lao động gắn với Tháng Công nhân năm 2024…

Nguyễn Ánh Tuyết


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: