Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Môi trường kết nối kỹ thuật với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia

​           Ngày 03/4/2024, Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia có Công văn số 102/MSMV-KDTH thông báo môi trường kết nối kỹ thuật với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa (TXNG SPHH) Quốc gia đã sẵn sàng và Trung tâm đã chuẩn bị môi trường kết nối kỹ thuật tại địa chỉ https://sandbox.truyxuatnguongoc.gov.vn nhằm hỗ trợ các địa phương kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia được nhanh chóng và hiệu quả.

Việc kết nối hệ thống TXNG với Cổng TXNG Quốc gia là giải pháp quan trọng góp phần bảo đảm chất lượng, an toàn của sản phẩm, hàng hóa, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và góp phần xây dựng nền kinh tế minh bạch, bền vững.

Theo TCVN 12850:2019, truy xuất nguồn gốc (TXNG) là khả năng xác định được một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ qua từng công đoạn theo thời gian, địa điểm của quá trình sản xuất, chế biến, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, phân phối và kinh doanh.

Về bản chất, truy xuất nguồn gốc là hoạt động giám sát, theo dõi các thông tin liên quan đến một đơn vị sản phẩm hoặc dịch vụ trong suốt quá trình tồn tại của nó. Thông tin này bao gồm: Nguồn gốc nguyên liệu, vật liệu đầu vào; quá trình sản xuất, chế biến, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển, phân phối; địa điểm, thời gian lưu thông.

truy xuất nguồn gốc.jpg

TXNG có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước.

Trên cơ sở hướng dẫn của Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia và căn cứ văn bản số 997/SKHCN-TĐC ngày 23/4/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thông báo môi trường kết nối kỹ thuật với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia. Ngày 26/4/2024, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học đã thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp hoạt động tại Khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học có nhu cầu kết nối kỹ thuật biết, thực hiện.

Thông tin chi tiết về kết nối với Cổng TXNG SPHH Quốc gia, đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên hệ Trung tâm Mã số, mã vạch Quốc gia  (Ông Hoàng Quốc Việt; điện thoại: 0868411368, E-mail: msmv@nbc.gov.vn)./.

          Lê Thị Nga-Phòng ĐT&QLDN


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: