Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
CUỘC THI “TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ CĂN CƯỚC, ĐỊNH DANH VÀ XÁC THỰC ĐIỆN TỬ VIỆT NAM”

​             Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử vừa có văn bản số 3416/CV-TCTTKĐA về việc tuyên truyền và tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam.

Theo đó, Ngày 27/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Căn cước năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 (Luật số 26/2023/QH15). Luật được ban hành đã đáp ứng được những mục tiêu đặt ra trong quá trình xây dựng và khi có hiệu lực thi hành là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện và xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở nước ta; đáp ứng yêu cầu trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ mục đích phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái số phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.Luật căn cước.jpg10 điểm mới của Luật Căn cước. Nguồn: Trung tâm dữ liệu QG về dân cư

Điều này cũng phù hợp với tiến trình hội nhập, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế; phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, cũng sẽ khắc phục được những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập hiện nay và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người dân trong đi lại, giao dịch, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, yêu cầu quản lý dân cư, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật.

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về những kiến thức về Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành để thực hiện thống nhất, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu, thực hiện nhiệm vụ được giao; đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động...; khuyến khích nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tiện ích của ứng dụng VNeID thực sự trở thành công cụ số thiết thực của người dân. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đến công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” tại Công văn số 4830/UBND-THNC ngày 03 tháng 5 năm 2024.

Ban Quản lý khu công nghệ cao công nghệ sinh học (Ban Quản lý) vừa ban hành Công văn số 177/BQLKCNCCNSH-VP ngày 08/5/2024 về việc tuyên truyền và tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam. Trong đó có nêu rõ việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam trong nội bộ cơ quan và tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp. Vận động 100% CBCCVC-NLĐ tham gia hưởng ứng Cuộc thi “tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” do Cục C06, Bộ Công an và Công an tỉnh phát động. Văn phòng báo cáo kết quả, số lượng dự thi (lồng ghép trong báo cáo Đề án 06 định kỳ) về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Theo tài liệu về cuộc thi được đính kèm tại mã QR Văn bản số 3146/CV-TCTTKĐA, Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” gồm hai phần thi song song:

Thứ nhất: Cuộc thi trên ứng dụng VneID

- Đối tượng: Là công dân Việt Nam đã đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (trừ thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc và những bộ phận có liên quan trực tiếp vào quá trình tổ chức cuộc thi).

- Nội dung: Các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023 (Luật Căn cước năm 2023 số 26/2023/QH15) và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

- Hình thức: Trắc nghiệm (Công dân sử đăng nhập vào tài khoản định danh mức 2 và thực hiện trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung thi).

- Thời gian thi: Từ 01/6/2024 đến hết 31/12/2024 theo từng kỳ được thông báo trên ứng dụng VNeID.

- Giải thưởng: Công dân được tặng phần quà ngay sau khi hoàn thành bài thi và đạt các yêu cầu do Ban Tổ chức thông báo trực tiếp trên ứng dụng VNeID.

Thứ hai: Cuộc thi viết

- Nội dung: Nội dung câu hỏi, thi viết liên quan đến các quy định của pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/11/2023 (Luật Căn cước năm 2023 số 26/2023/QH15) và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành.

- Hình thức: Tập thể, cá nhân tham gia dưới bất kỳ hình thức nào (đánh máy, viết tay, vẽ, thơ, cá, bài hát, video, clip, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ….), khuyến kích các hình thức sáng tạo để tham gia cuộc thi phù hợp với nội dung về căn cước, định danh và xác thực điện tử.cuộc thi.jpg
       Bộ tài liệu hướng dẫn các quy định về Luật Căn cước năm 2023 và cuộc thi được cập nhật tại website:https://canhsatquanlyhanhchinh.gov.vn, trên ứng dụng định danh điện tử VNeID và mã QR:

mã QR cuộc thi.jpg

Để tạo tính lan tỏa cho cuộc thi, công tác truyền thông được thực hiện dưới nhiều hình thức như: đăng tải thể lệ trên cổng/trang thông tin điện tử của Công an tỉnh và các địa phương; trên các nhóm zalo, facebook, trang TTĐT của cơ quan, đơn vị; thông tin rộng rãi cho người dân...

                                                                  Nguyễn Ánh Tuyết


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: