Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Thông tin chung về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng ưu đãi đầu tư tại Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai

​            Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai (sau đây viết tắt là Khu CNC CNSH) được thành lập năm 2016 tại Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 24/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng diện tích diện tích 207,8 ha, thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.zalo_last_screenshot.png

Một số công trình tại Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai hiện nay

Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai có chức năng: Nghiên cứu, ươm tạo, phát triển, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học; đào tạo nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học; ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học; sản xuất và kinh doanh sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ sinh học.

Bên cạnh các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư được quy định tại Mục 2 Chương III Nghị định 10/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao; các dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai sẽ được thụ hưởng các ưu đãi đầu tư về đất đai; thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và chuyển giao công nghệ…

Để áp dụng được những ưu đãi đầu tư nêu trên, các doanh nghiệp và chủ đầu tư phải có được tài liệu chứng minh trường hợp của mình nằm trong điều kiện được hưởng ưu đãi đầu tư.

Căn cứ khoản 5 Điều 19 và khoản 3 Điều 23 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư áp dụng ưu đãi đầu tư đối với một số doanh nghiệp, dự án đầu tư, bao gồm:

 

STT

Loại hình hoạt động

Tài liệu chứng minh

1

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

2

Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

3

Dự án ứng dụng công nghệ cao

Giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao

4

Dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao

Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

 

Đối với dự án đầu tư không thuộc các trường hợp trên, nhà đầu tư căn cứ đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư quy định tại Điều 19 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, quy định của pháp luật có liên quan để tự xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư tương ứng với từng loại ưu đãi.

          Lê Thị Nga-Phòng ĐT&QLDN


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: