Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHỈ SỐ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH ĐỒNG NAI

​          Ngày 05/01/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, trong đó quy định chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương PII sẽ được triển khai và công bố hàng năm. Theo đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2023 chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai xếp hạng 13/63 tỉnh, thành phố. Trong đó ghi nhận một số điểm yếu như: (1) Thiết chế pháp lý và anh ninh trật tự; (2) Hạ tầng chung và môi trường sinh thái (quản trị môi trường); (3) Số Doanh nghiệp ngành dịch vụ chuyên môn khoa học và công nghệ/1.000 Doanh nghiệp; (4) Tỷ lệ đào tạo lao động trong tổng chi của Doanh nghiệp; (5) Số Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ và Doanh nghiệp đủ điều kiện là Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ/1.000 Doanh nghiệp.

Do đó, nhằm nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai cũng như khắc phục những điểm yếu về chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai đã được nêu trên, UBND tỉnh đã có Văn bản số 4903/UBND-KGVX ngày 06/5/2024 về việc triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai. Theo đó:

“Giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tham mưu UBND tỉnh xây dựng, triển khai các chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao”,

Thực hiện nội dung chỉ đạo nêu trên, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học giao các phòng chuyên môn, đơn vị nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành tham mưu xây dựng các chính sách liên quan đến phát triển Khu công nghệ cao, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Cụ thể:

-          Thực hiện tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tại Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học: Quyết định ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, lựa chọn các dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.

-          Rà soát, báo cáo UBND tỉnh các khó khăn, vướng mắc trong việc tham mưu xây dựng Quyết định sửa đổi hoặc thay thế Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Công nghệ cao công nghệ sinh học tại cuộc họp ngày 19/4/2024.

-          Rà soát, báo cáo về việc xây dựng Đề án chuyển đổi Khu công nghệ cao công nghệ sinh học thành Khu công nghệ cao tỉnh Đồng Nai.

            Lê Thị Nga-Phòng ĐT&QLDN​


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: