Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Chính sách ưu đãi về việc miễn, giảm thuê đất đầu tư tại Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai

​            Ngày 01/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2024/NĐ-CP quy định về khu công nghệ cao, có hiệu lực thi hành từ ngày 25/3/2024.

Theo đó, mức ưu đãi, hỗ trợ cụ thể đối với dự án đầu tư; các hoạt động trong khu công nghệ cao được áp dụng theo quy định của pháp luật về đầu tư, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, đất đai, tín dụng và pháp luật có liên quan.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học thông tin chi tiết về chính sách miễn, giảm tiền thuê đất trong khu công nghệ cao theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành như sau:

STT

TRƯỜNG HỢP ÁP DỤNG

ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

CƠ SỞ PHÁP LÝ

 

ƯU ĐÃI VỀ VIỆC MIỄN, GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT

1

-       Đất xây dựng công trình giao thông và hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, đất có mặt nước, công viên sử dụng công cộng theo quy hoạch chung và quy hoạch phân khu được phê duyệt.

-       Đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập.

-       Đất xây dựng cơ sở đào tạo nhân lực công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao.

-       Đất thực hiện dự án nhà ở cho chuyên gia, người lao động thuê khi làm việc tại Khu công nghệ cao theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

-       Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (trừ dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghệ cao)

Miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn thuê

 

Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ

 

2

Các trường hợp khác không liệt kê tại khoản 1 nêu trên

-      Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản nhưng tối đa không quá 03 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

-      Miễn tiền thuê đất sau thời gian miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản:

+ 15 năm đối với dự án đầu tư không thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư đầu tư.

+ 19 năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

Điểm b Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ

3

Tổ chức, cá nhân thuê đất sản xuất kinh doanh tạm ngừng dự án đầu tư do bất khả kháng

Miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng hoạt động

Điểm c Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ

 

Riêng đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghệ cao được hưởng chính sách ưu đãi về đất đai như sau:

- Tiền thuê đất: Nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu CNC CNSH được miễn tiền thuê đất toàn bộ thời gian thuê đất nếu đầu tư tại địa bàn cấp huyện thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư (Khoản 1 Điều 12 Nghị định 10/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ; Điểm c Khoản 10 Điều 19 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC ngày 15/3/2018 của Bộ Tài chính).

- Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng:

+ Trường hợp Nhà nước thu hồi đất và kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT, GPMB) bố trí từ ngân sách nhà nước thì người sử dụng đất được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trong Khu CNC CNSH phải hoàn trả ngân sách nhà nước tiền BT, GPMB, trừ các trường hợp sau:

§ Thuê đất trả tiền hàng năm và thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất nhưng có nguyện vọng không hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất;

§ Sử dụng đất và đất có mặt nước để xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật, khu cây xanh, công viên sử dụng công cộng theo quy hoạch chung và quy hoạch phân khu xây dựng.

(Điểm a, b Khoản 1 Điều 13 Nghị định 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ).

+ Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá và tổ chức, cá nhân tự nguyện ứng trước tiền BT, GPMB theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì số tiền đã ứng trước được xử lý như sau:

§ Được khấu trừ số tiền đã ứng trước vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; mức trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Đối với số tiền BT, GPMB còn lại chưa được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (nếu có) thì được tính vào vốn đầu tư của dự án;

§ Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì số tiền BT, GPMB đã ứng trước theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt được trừ vào tiền thuê đất phải nộp, được quy đổi theo chính sách và giá đất tại thời điểm được Nhà nước quyết định cho thuê đất và được xác định là thời gian đã hoàn thành việc nộp tiền thuê đất hàng năm.

(Điểm a, b Khoản 2 điều 6 và Khoản 3, Điều 13, Nghị định 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ).

 

            Lê Thị Nga-Phòng ĐT&QLDN​


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: