Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Nguyên tắc, hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất đầu tư tại Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai

​             Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai (sau đây viết tắt là Khu CNC CNSH) được thành lập năm 2016 tại Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 24/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, với tổng diện tích diện tích 207,8 ha, thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Những nhà đầu tư thực hiện đầu tư tại Khu CNC CNSH được nhận ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất đối với một số trường hợp được qui định tại Điểm a, b Khoản 1; Điểm a, b Khoản 2 Điều 6 và Khoản 3 Điều 13; Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ; tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 10/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ; Điểm c Khoản 10 Điều 19 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC ngày 15/3/2018 của Bộ Tài chính.

Việc miễn, giảm tiền thuê đất đầu tư trong Khu CNC CNSH thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 35/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Một là, việc miễn, giảm tiền thuê đất đầu tư trong Khu CNC CNSH được thực hiện theo từng dự án đầu tư gắn với việc cho thuê đất mới.

Hai là, tổ chức, cá nhân thuê đất trong Khu CNC CNSH chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất sau khi làm các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định. 

Ba là, đối với trường hợp nhà đầu tư được cho thuê đất trả tiền hàng năm và đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về miễn, giảm, người thuê có nhu cầu thực hiện chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhượng tài sản thuộc sở hữu của mình trên đất gắn liền với đất thuê theo quy định; đồng thời người nhận chuyển nhượng hoặc người mua tài sản trên đất tiếp tục được cho thuê đất cho thời gian thuê đất còn lại với mục đích sử dụng đất theo đúng mục đích khi nhận chuyển nhượng thì vẫn sẽ được áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, cụ thể là: 

– Người chuyển nhượng sẽ không được tính số tiền thuê đất đã được miễn, giảm vào giá chuyển nhượng.

– Đối với thời gian ưu đãi còn lại thì người nhận chuyển nhượng tiếp tục được miễn, giảm tiền thuê đất trong khu công nghệ cao. 

Trường hợp sau khi nhận chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng không tiếp tục sử dụng theo đúng mục đích khi nhận chuyển nhượng và chuyển sang sử dụng vào mục đích khác thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định 35/2017/NĐ-CP.

Bốn là, trường hợp người thuê đất đã được quyết định miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Nghị định này nhưng trong quá trình quản lý, sử dụng đất không đáp ứng các điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước có nguyên nhân từ phía người thuê đất hoặc sử dụng đất không đúng mục đích đã được ghi tại quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất nhưng không thuộc trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật đất đai thì phải thực hiện hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất, thuê mặt nước đã được miễn, giảm và cộng thêm khoản tiền tương đương với mức thu tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước được miễn, giảm.

Để được miễn, giảm tiền thuê đất trong Khu CNC CNSH, cá nhân, tổ chức thực hiện hồ sơ theo khoản 6 Điều 14 Nghị định 35/2017/NĐ-CP.

            Lê Thị Nga-Phòng ĐT&QLDN


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: