Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Ban Quản lý khu công nghệ cao công nghệ sinh học thực hiện niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR-code

​            Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh Đồng Nai về thông tin, tuyên truyền kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024; Nhằm tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác cải cách hành chính cùng với việc xây dựng chính quyền số và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức muốn nghiên cứu, tìm hiểu thông tin về TTHC. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai (Ban Quản lý) ban hành thông báo số 33/TB-BQLKCNCCNSH ngày 17/5/2024 về việc niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR-code.

Ban Quản lý thực hiện việc niêm yết công khai thủ tục hành chính bằng “mã QR-code” tại Ban Quản lý và đăng tải trên Trang thông tin điện tử, tại địa chỉ https://https://bhtpa.dongnai.gov.vn/Pages/home.aspx; đồng thời liên kết đến Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Đồng Nai.

Để tra cứu TTHC, cá nhân, tổ chức và các đơn vị sử dụng các ứng dụng có chức năng quét mã QR-Code tiến hành quét mã tương ứng (Danh sách mã TTHC và hướng dẫn tra cứu ở phụ lục kèm theo), bấm vào đường link sẽ xuất hiện chi tiết nội dung TTHC.

33-TB-BQLKCNCCNSH.pdf33-TB-BQLKCNCCNSH.pdf

Ban Quản lý thông báo để các đơn vị, địa phương, tổ chức và cá nhân biết, phối hợp thực hiện./

Tạ Minh Quang

 ​


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: