Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Xây dựng mô hình Dân vận khéo năm 2024 tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học

​           Những năm qua, phong trào thi đua Dân vận khéo (DVK) gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học triển khai, thực hiện có sức lan tỏa sâu, rộng trong đời sống xã hội, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt chủ trường, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận xã hội, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025. Năm 2024, Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học đăng ký và thực hiện các mô hình dân vận khéo như sau:

Về lĩnh lực kinh tế:

1. Xây dựng mô hình trồng khổ qua, mướp, bí đao theo hướng hữu cơ.

2. Xây dựng mô hình thu thập, lai tạo vườn dược liệu: cây hoàng ngọc, bầu đất, đinh lăng…

3. Xây dựng mô hình trồng chuối hột rừng.

Về lĩnh vực văn hóa – xã hội:

Dân vận khéo gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

z5457306468207_94e7ab050b4d289946fb202f40807a8a.jpg


Hình: Sản phẩm khổ qua rừng được trồng tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học.

Thông qua phong trào thi đua "Dân vận khéo" sẽ tác động tích cực, làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức trách nhiệm và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Ban Quản lý; phương châm "trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân" đã và đang thực sự đi vào cuộc sống; góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan./.

Phí Hiền


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: