Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024

​            Ngày 22 tháng 5 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động về đa dạng sinh học.

Đa dạng sinh học đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia, mỗi địa phương, vùng lãnh thổ và trong đời sống của mỗi cá nhân. Đa dạng sinh học là cơ sở của sự sống và quyết định trong mọi phát triển của loài người trên Trái Đất. Đa dạng sinh học mang lại những lợi ích trực tiếp cho con người và đóng góp to lớn cho nền kinh tế quốc gia.

Bảo tồn và sử dụng một cách bền vững Đa dạng sinh học là cơ sở bảo đảm cho sự phát triển bền vững trong mọi lĩnh vực, phục vụ chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Tại Việt Nam, năm 1995 “Kế hoạch hành động đa dạng sinh học của Việt Nam” được ban hành ngay sau khi Việt Nam trở thành thành viên của Công ước đa dạng sinh học. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1250/TTg-CP phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Đặc biệt, Luật Đa dạng sinh học năm 2008 đã mở ra một bước ngoặt đối với công tác bảo tồn đa dạng sinh học, tạo cơ sở pháp lý để các cộng đồng địa phương tham gia bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên thông qua các cơ chế mới về đồng quản lý và chia sẻ lợi ích.

Năm 2022 là năm đầu tiên Luật Bảo vệ môi trường 2020 chính thức có hiệu lực. Để ngăn chặn đà suy giảm đa dạng sinh học, ngay từ đầu năm 2022, Chính phủ đã ban hành Quyết định 149/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chiến lược lần này khuyến khích các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, người dân tham gia thực hiện các hoạt động bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái, phát huy vốn tự nhiên lần đầu tiên được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường 2020, mạnh dạn mở rộng cho khối tư nhân tham gia vào công tác bảo tồn đa dạng sinh hoạt.

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề “Be part of the Plan” - “Hãy là một phần của Kế hoạch đa dạng sinh học”, là lời kêu gọi các bên liên quan hãy cùng đóng góp vào việc thực hiện kế hoạch Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh – Montreal (GBF) nhằm ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học trong thập kỹ “Phục hồi hệ sinh thái”.

Thông điệp này cũng nhằm nâng cao nhận thức của các bên liên quan về Khung GBF tại Hội nghị các bên tham gia Công ước về Đa dạng sinh học (COP16), dự kiến diễn ra từ ngày 21/10 đến 1/11 tại Cali, Colombia.đa dạng sinh học.jpg


Chủ đề Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024

Theo đó, để hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tăng cường truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học và các giá trị đa dạng sinh học trong chiến lược phát triển bền vững của quốc gia; lồng ghép nội dung bảo tồn đa dạng sinh học vào các chương trình giáo dục, đồng thời thúc đẩy lối sống hài hoà với thiên nhiên.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề ra nhiều khẩu hiệu hưởng ứng thông điệp Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 2024 như: “Đa dạng sinh học là nền tảng của mọi sự sống trên Trái đất”, “Đa dạng sinh học – Giá trị cuộc sống từ thiên nhiên”, “Bảo vệ muôn loài, bảo vệ cuộc sống”, “Hợp tác xuyên biên giới vì sự sống trên Trái đất”, “Bảo tồn thiên nhiên là tiền đề của phát triển bền vững”….

Để hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo văn bản số 4190/STNMT-MT ngày 13/5/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024. Ngày 16/5/2024, Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai (Ban Quản lý) đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Ban Quản lý hưởng ứng cùng chung tay phục hồi hệ sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học với các hoạt động hưởng ứng cụ thể như sau:

              - Mỗi cán bộ CC, VC, NLĐ cần nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học và các giá trị của đa dạng sinh học trong chiến lược phát triển bền vững của tỉnh, địa phương, thay đổi hành vi và thúc đẩy lối sống hài hòa với thiên nhiên đồng thời tuyên truyền, truyền thông rộng rãi về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học đến gia đình, người thân, bạn bè, người dân nơi mình sinh sống nhằm kêu gọi sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn, phục hồi, sử dụng bền vững đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên.

              - Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đóng góp vào thực hiện các mục tiêu của Khung đa dạng sinh học toàn cầu Côn Minh – Montre được thông qua tại Hội nghị COP15. Lồng ghép bảo tồn đa dạng sinh học trong quy hoạch, chiến lược, kế hoạch trong phát triển ngành của Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học.

              - Đấu tranh, tố giác các đối tượng vi phạm về tình trạng khai thác và buôn bán trái phép các loài động vật, thực vật hoang dã, bảo vệ và tôn trọng các phong tục tập quán bền vững của người dân địa phương sống tại các khu vực dễ bị tổn thương như các Khu bảo tồn, Vườn quốc gia và các khu vực được công nhận Di sản thiên nhiên.

              - Tổ chức trồng cây xanh, dọn dẹp thu gom rác thải khu làm việc, cơ quan; quản lý chặt chẻ thuốc trừ sâu và hóa chất dùng trong sản xuất nông nghiệp; phân loại rác thải và giảm rác thải nhựa.

              - Phát hiện, biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững; khuyến khích các doanh nghiệp hoạt động trong Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tham gia xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm xã hội, trong đó có trách nhiệm bảo tồn đa dạng sinh học. 

Thông tin, tài liệu truyền thông chi tiết về các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ http://www.monre.gov.vn/ ; Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ https://tainguyenmoitruong.gov.vn/;Tổng cục Môi trường, địa chỉ http://vea.gov.vn và thông tin Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2024 https://www.cbd.int/biodiversity-day ; www.monre.gov.vn.

            Lê Thị Nga - Phòng ĐT&QLDN


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: