Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Hội nghị tập huấn công tác thi đua - khen thưởng

​              Ngày 07/6/2024 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua – khen thưởng năm 2024. Ban Quản lý cử Chánh văn phòng và một chuyên viên phụ trách công tác thi đua – khen thưởng tham dự.


tập huấn 0706.jpg

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Nguyễn Hữu Định cho biết, thời gian qua, Đồng Nai đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, quy định, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả. Từ đó,đã góp phần tích cực hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng năm theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra.

phát biểu 0706.jpg

Việc tổ chức hội nghị này nhằm tiếp tục cập nhật, bổ sung cho cán bộ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng những kiến thức cơ bản, những quy định mới để kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng Ban Thi đua - Khen​ thưởng Trung ương triển khai Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31-12-2023 của Chính phủ, Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24-2-2024 của Bộ Nội vụ và hướng dẫn lập báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Đại biểu tham dự hội nghị được triển khai Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 9 điểm mới của Luật Thi đua, Khen thưởng, cụ thể: phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện rõ nguyên tắc thành tích đến đâu, khen thưởng đến đó; đưa phong trào thi đua thực sự thiết thực, hướng về cơ sở, hạn chế hình thức trong thi đua; chú trọng khen thưởng tập thể ở cơ sở, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; giải quyết thắc mắc trong khen thưởng ở khu vực ngoài nhà nước và kinh tế tư nhân; giải quyết căn bản những vướng mắc trong tiêu chuẩn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; mở rộng đối tượng khen thưởng người nước ngoài có nhiều đóng góp cho đất nước Việt Nam; bổ sung hình thức khen thưởng kháng chiến “Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang”; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng. Dịp này, Ban Tổ chức cũng trao đổi, giải đáp 33 ý kiến của đại biểu liên quan đến nghiệp vụ thi đua, khen thưởng.

Hội nghị cũng được thông tin về các quy định về công tác thi đua - khen thưởng trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn lập báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng cấp tỉnh; một số nội dung về xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, việc công nhận và nghiệm thu đề tài khoa học phục vụ cho công tác thi đua - khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh Nguyễn Hữu Định cho biết, thời gian qua, Đồng Nai đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, quy định, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả. Từ đó, đã góp phần tích cực hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng năm theo nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra.

Thông qua hội nghị nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua và triển khai thực hiện Luật thi đua, khen thưởng. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt hơn nữa công tác tham mưu. Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Nguyễn Ánh Tuyết


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: