Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Hội thi “Cán bộ Công đoàn giỏi” lần thứ I năm 2024 hưởng ứng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024)

Ngày 12/6/2024 Công đoàn viên chức tỉnh Đồng Nai khai mạc hội thi cán bộ công đoàn giỏi lần thứ nhất tại Cục thuế Đồng Nai nhằm hưởng ứng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2024). Tham dự Hội thi gồm có 174 cán bộ công đoàn thuộc 51 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai. Công đoàn Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học có 03 đồng chí cán bộ công đoàn tham gia hội thi.

CBCĐG1306.jpg

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn cơ sở về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Luật Công Đoàn, Điều lệ Công Đoàn Việt Nam và những quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 – 2028, nhằm đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt CĐCS vững mạnh trong thời gian tới.

Thông qua hội thi để góp phần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từng bước nâng cao trình độ nhận thức và năng lực cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội thi gồm 2 vòng thi

1. Vòng  thứ nhất (thi cá nhân):

- Thi tự luận: thí sinh tham gia hội thi viết 1 bài tự luận không quá 2 trang giấy và gửi về cho Ban Tổ chức hội thi trước 05/6/2024.

Nội dung: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; công tác xây dựng công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng tuyên truyền trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền việc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay…,  những vấn đề mà cán bộ, đoàn viên quan tâm hiện nay đối với tổ chức công đoàn, đề xuất giải pháp.

- Thi trắc nghiệm và xử lý tình huống: Tất cả thí sinh tập trung thi 2 nội dung gồm: trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm và 01 xử lý tình hướng (thời gian 60 phút)

Kết quả vòng thi thứ nhất Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ trao cho 20 thí sinh xuất sắc nhất và tham gia vòng thi thứ hai.

2. Vòng thi thức hai (thi theo đội):

- Phần thi kiến thức

Nội dung: Lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam; Bộ luật Lao động;; Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Công đoàn; Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫ thi hành Điều Lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Đồng Nai, Nghị quyết Đại VI Công đoàn Viên chức tỉnh Đồng Nai và các chương trình công tác trọng tâm của công đoàn

-  Phần thi xử lý tình huống: các tình huống đặt ra về nghiệp vụ công tác công đoàn.

- Phần thi thuyết trình: chủ đề thuyết trình liên quan đến nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, công tác xây dựng công đoàn vững mạnh, hoạt động của công đoàn trong cơ quan, đơn vị.

khai mạc 1306.jpg 


Hội thi cũng là một trong các hoạt động của Công Đoàn viên chức tỉnh phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động với Đảng, Nhà nước và các tổ chức Công đoàn. Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động để triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, tạo sự chuyển biến mới trong hoạt động Công đoàn; cổ vũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức lao động  thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn các chỉ tiêu phát triển – xã hội năm 2024.​

Phí Thị Thu Hiền


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: