Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

​         Thực hiện chương trình công tác năm 2024, ngày 24/6/2024 Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự Hội nghị gồm có các đồng chí Lãnh đạo Ban Quản lý, các đồng chí Trưởng, phó các phòng và đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học.

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; Báo cáo công khai tình hình thực hiện kinh phí 6 tháng đầu năm 2024; Công khai kết quả đào tạo, bồi dưỡng; bổ nhiệm, quy hoạch trong 6 tháng đầu năm 2024.hội nghị 2506.jpg

Hình: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

 

Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ tại Ban Quản lý trong 6 tháng đầu năm 2024:

- Rà soát, bổ sung quy hoạch chuyển đổi và mở rộng Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học thành Khu Công nghệ cao Đồng Nai vào quy hoạch tỉnh Đồng Nai.

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án vị trí việc làm của Ban Quản lý và của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học tại Quyết định số 820/QĐ-UBND và Quyết định 810/QĐ-UBND ngày 29/3/2024.

- Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) và quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ (Quyết định số 685/QĐ-UBND ngày 22/3/2024).

- Phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC và quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư (Quyết định số 866/QĐ-UBND ngày 02/4/2024).

- Phối hợp rà soát, đề xuất danh mục thủ tục hành chính triển khai số hóa; phối hợp rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và thủ tục hành chính nội bộ tại Văn bản 236/BQLKCNCCNSH-VP ngày 30/5/2024.

- Tham mưu xử lý xử lý những tồn tại, vướng mắc của các doanh nghiệp đầu tư trong Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học

- Tham mưu dự thảo ban hành tiêu chí đánh giá, xét chọn các dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.

- Ban Quản lý đã thực hiện việc hướng dẫn, phổ biến và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến các hoạt động thành lập, đầu tư, quy hoạch xây dựng, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, khoa học và công nghệ, lao động, an ninh, trật tự, phòng cháy và chữa cháy và các hoạt động của khu công nghệ cao

- Tổ chức giám sát, đánh giá, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và đánh giá các mặt hoạt động, hiệu quả đầu tư của khu công nghệ cao; cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ và kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh

- Tổ chức các hoạt động quản lý nhà nước, thực hiện các thủ tục hành chính và các dịch vụ hỗ trợ có liên quan đến hoạt động công nghệ cao, đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân trong Khu công nghệ cao công nghệ sinh học.

- Tại Văn bản số 224/BQLKCNCNSH-QHXD Ban Quản lý kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho phép Ban Quản lý lập hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Quy hoạnh Khu CNC CNSH. Ngày 16/10/2023, UBND tỉnh đã có Văn bản số 10838/UBND-KTN giao Sở Xây dựng tham mưu xử lý kiến nghị của Ban Quản lý về việc thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh quy hoạch Khu CNC CNSH. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay chủ trương điều chỉnh quy hoạch chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét. Do đó, từ thời điểm thành lập đến nay, quy hoạch phân khu Khu CNC CNSH chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt vì lý do đang chờ “chủ trương về việc chuyển đổi Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai thành Khu Công nghệ cao Đồng Nai”. Thực thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản Văn bản số 2704-CV/TU ngày 07/12/2021 xây dựng đề án chuyển đổi Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học thành Khu Công nghệ cao Đồng Nai cũng như ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 19/4/2024. Ban Quản lý sẽ đề xuất thực hiện Quy hoạch phân khu tại Khu Công nghệ cao sau khi đề án chuyển đổi Khu công nghệ cao được cấp có thầm quyền phê duyệt.

- Phối hợp sở Khoa học và Công nghệ thực hiện quyết toán, thanh lý, xây dựng phướng án sử lý tài sản đối với các đề tài dự án thực hiện trước đây tại Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học.

- Xây dựng Đề án sử dụng tài sản công của Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học để đảm bảo khai thác có hiệu quả, tránh lãng phí các tài sản đã được trang bị gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Rà soát cở pháp lý kiến nghị UBND tỉnh giữ lại trụ sở số 426, Phạm Văn Thuận, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với diện tích 116,5 m2 để làm Văn phòng Trưng bày giới thiệu sản phẩm của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học và sản phẩm của Khu Công nghệ cao CNSH.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, Ban Quản lý tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tổng hợp và giải trình ý kiến góp ý của các Sở, ngành; hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định ban hành quy định về tiêu chí đánh giá, xét chọn các dự án đầu tư vào Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.

- Tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành tham mưu tổ chức đối thoại với doanh nghiệp; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xử lý những tồn tại, vướng mắc của các doanh nghiệp đầu tư trong Khu CNC CNSH theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Rà soát quy hoạch toàn bộ Khu CNC CNSH, kịp thời điều chỉnh các nội dung bất cập trong thời gian qua và định hưởng các phân khu khi chuyển đổi thành Khu CNC. Kịp thời thực hiện sau khi đề án chuyển đổi Khu công nghệ cao được cấp có thầm quyền phê duyệt.

- Thực hiện xây dựng Đề án chuyển đổi và mở rộng Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học sau khi Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tham mưu trình UBND tỉnh cơ cấu lại chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học thành Trung tâm Công nghệ cao phù hợp cho việc chuyển đổi và mở rộng Khu Công nghệ cao.

 

Phí Hiền

 


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: