Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)
Giải pháp thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại Đồng Nai

​       Ngày 27/6/2024, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã ký ban hành kế hoạch số 227/KH-UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai năm 2024. Tại Kế hoạch 227/KH-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh đã đưa ra 5 giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số tại Đồng Nai cụ thể như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp.

Xây dựng triển khai các chuyên đề, chuyên mục tuyên truyền trên các báo, đài trên địa bàn tỉnh hoạt động cụ thể chuyển đổi số của tỉnh để phổ biến nhanh đến người dân doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai nền tảng mở học đại trà để phổ cập kỹ năng số đến cán bộ công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường cung cấp thông tin trên trang chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai và chuyên mục chuyên đổi số của các báo, đài, cổng thông điển tử tỉnh, nền tảng Đồng Nai Smart, VneID…nhằm kịp thời cung cấp thông tin về hoạt động chuyển đổi số mới nhất đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết, tham gia.

Tổ chức tham quan các mô hình chuyển đổi số hiệu quả trong và ngoài nước nhằm xây dựng chương trình triển khai áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Thứ hai, phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp.

Có cơ chế để tạo động lực cho các doanh nghiệp số lớn trên địa bàn tỉnh, trong nước tham gia thí điểm các mô hình chuyển đổi số hay phục vụ tiện ích cho cơ quan nhà nước, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kết quả triển khai có đánh giá, tổng kết để đưa ra mô hình phù hợp nhất cho tỉnh Đồng Nai đảm bảo tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả khi đưa vào khai thác sử dụng thực tế.

Thông qua Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương để giới thiệu các nền tảng số của các doanh nghiệp số như: thanh toán trực tuyến, sàn thương mại điện tử, sách nói, Đồng Nai Smart, VneID, Chữ ký số, Hóa đơn điện tử, Biên lai điện tử… giúp người dân tiếp cận, tương tác, thụ hưởng các dịch vụ số nhằm mang lại giá trị lợi ích về tinh thần, vật chất góp phần nâng cao đời sống của người dân. Đồng thời sớm hoàn thành chính sách hỗ trợ kinh phí cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh nhằm khuyến khích, đẩy mạnh hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng.

Thứ ba, nghiên cứu, hợp tác để làm chủ, ứng dụng hiệu quả các công nghệ.

Khuyến khích các cá nhân, tổ chức đăng ký, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Chuyển đổi số, đồng thời chọn lọc, tận dụng kết quả các Đề tài nghiên cứu để áp dụng vào thực tế tại các cơ quan đơn vị nhà nước phù hợp nhằm phục vụ cho nhiệm vụ cơ quan, đơn vị và tiện ích cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ tư, thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin.

Tiếp tục củng cố đầu mối cán bộ chuyên trách chuyển đổi số hoặc phục trách chuyển đổi số tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh để tham gia vào hoạt động chuyển đổi số của tỉnh.

Tăng cường hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin nhằm tận dụng nguồn nhân lực kỹ thuật chuyên sâu về công nghệ thông tin từ các doanh nghiệp số tham gia quản trị, vận hành các hệ thống thông tin và nền tảng số trên địa bàn tỉnh.

Thứ năm, tăng cường hợp tác quốc tế.

Thường xuyên xem xét, tổ chức các đoàn công tác đi học tập kinh nghiệm về các mô hình chuyển đổi số mới, hay trong và ngoài tỉnh để chọn lựa triển khai phù hợp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tiếp tục duy trì, triển khai các nhiệm vụ năm 2024 theo thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh với các doanh nghiệp số lớn của quốc gia có trụ sở trên địa bàn tỉnh (như VNPT, Viettel, Mobifone, FPT…) nhằm có thêm nguồn lực đồng hành cùng tỉnh trong việc tham gia triển khai chuyển đổi số lan tỏa đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 53/KH-UBND tỉnh ngày 15-2-2024./.

Tạ Minh Quang


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: