Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
  
collapse Approval Status : Approved ‎(24)
Bao phủ hạt giống – hướng canh tác trên những vùng đất nghèo dinh dưỡng
  
12/10/2023 4:42 AMNo presence informationNguyen Quang TuanSystem AccountApproved
Khởi nghiệp với dự án nuôi trồng đông trùng hạ thảo
  
12/10/2023 4:57 AMNo presence informationNguyen Quang TuanSystem AccountApproved
Chuyển giao công nghệ là yếu tố đột phá chiến lược để phát triển nền kinh tế
  
12/10/2023 3:36 AMNo presence informationNguyen Quang TuanSystem AccountApproved
Vingroup tài trợ 1 triệu USD đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ
  
12/10/2023 3:44 AMNo presence informationNguyen Quang TuanSystem AccountApproved
4 tiêu chí xác định dự án ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp
  
12/10/2023 3:28 AMNo presence informationNguyen Quang TuanSystem AccountApproved
Đoàn Cán bộ Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai học tập kinh nghiệm tại Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai
  
12/10/2023 3:23 AMNo presence informationNguyen Quang TuanSystem AccountApproved
Doanh nghiệp muốn đầu tư khu công nghệ cao tại Đồng Nai
  
12/10/2023 4:52 AMNo presence informationDONGNAI\bqlcnccnshSystem AccountApproved
Các văn bản pháp luật lĩnh vực xây dựng hiện hành
  
12/10/2023 4:26 AMNo presence informationDONGNAI\bqlcnccnshSystem AccountApproved
Học cách ứng dụng phát triển nông nghiệp công nghệ cao để tăng thu nhập
  
12/10/2023 4:40 AMNo presence informationDONGNAI\bqlcnccnshSystem AccountApproved
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao: Khi công nghệ sinh học là “con át chủ bài”
  
12/6/2023 5:16 PMNo presence informationDONGNAI\bqlcnccnshSystem AccountApproved
Chuyển giao công nghệ rút ngắn khoảng cách trình độ của Việt Nam với thế giới
  
12/10/2023 3:20 AMNo presence informationNguyen Quang TuanSystem AccountApproved
Đồng Nai khuyến khích nông nghiệp công nghệ cao
  
12/2/2023 10:36 PMNo presence informationNguyen Quang TuanSystem AccountApproved
Hội nghi Tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động thi đua năm 2020 của Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai Nai
  
12/10/2023 3:48 AMNo presence informationDONGNAI\bqlcnccnshSystem AccountApproved
Sức bật từ nông nghiệp công nghệ cao
  
12/10/2023 4:13 AMNo presence informationDONGNAI\bqlcnccnshSystem AccountApproved
Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho nghiên cứu và phát triển
  
12/10/2023 5:09 AMNo presence informationNguyen Quang TuanSystem AccountApproved
Ưu tiên chuyển giao công nghệ vào nông nghiệp
  
12/10/2023 3:59 AMNo presence informationNguyen Quang TuanSystem AccountApproved
Danh Mục Thủ Tục Hành Chính
  
12/10/2023 4:04 AMNo presence informationDONGNAI\bqlcnccnshSystem AccountApproved
Phát hiện một loài sinh vật sống không cần thở.
  
12/10/2023 3:38 AMNo presence informationDONGNAI\bqlcnccnshSystem AccountApproved
Đại hội Chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025
  
12/10/2023 4:23 AMNo presence informationDONGNAI\bqlcnccnshSystem AccountApproved
ĐOÀN BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO CÔNG NGHỆ SINH HỌC THAM DỰ CUỘC HỌP LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO  NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KHU CÔNG NGHỆ CAO
  
12/10/2023 3:27 AMNo presence informationDONGNAI\bqlcnccnshSystem AccountApproved
CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO CÔNG NGHỆ SINH HỌC VỚI PHONG TRÀO CƠ QUAN “XANH – SẠCH – ĐẸP”
  
12/10/2023 4:43 AMNo presence informationDONGNAI\bqlcnccnshSystem AccountApproved
CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC HIỆN CÔNG TRÌNH THANH NIÊN THÁNG 10/2020
  
12/10/2023 3:45 AMNo presence informationDONGNAI\bqlcnccnshSystem AccountApproved
CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO CÔNG NGHỆ SINH HỌC ĐỒNG NAI THAM GIA LỚP TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN, HỘI TRẠI VÀ HỘI THI CÁN BỘ ĐOÀN GIỎI NĂM 2020
  
12/10/2023 5:01 AMNo presence informationDONGNAI\bqlcnccnshSystem AccountApproved
Công bố các quyết định của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác cán bộ
  
12/10/2023 4:08 AMNo presence informationDONGNAI\bqlcnccnshSystem AccountApproved