Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)

Lãnh đạo Ban Quản lý

Họ và tên: Phạm Việt Phương
Ngày sinh: 02/03/ 1976
Chức vụ: Trưởng Ban
Ngạch: chuyên viên chính
Trình độ: Đại học 
- Thạc sỹ quản trị kinh doanh - thương mại
- Cao cấp Lý luận Chính trị


Họ và tên: Nguyễn Thanh Lâm
Ngày sinh: 1966
Chức vụ: Phó Trưởng Ban

 
Họ và tên: Nguyễn Hữu Hiểu
Ngày sinh: 09/11/1972
Chức vụ: Phó Trưởng Ban
Ngạch: Chuyên viên chính
Trình độ: Đại học
Chuyên ngành: kỹ sư chăn nuôi 
​Cao cấp Lý luận chính trị
                                     ​
 


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: