Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)

Phòng Quy hoạch, xây dựng

Chức năng nhiệm vụ:
- Tiếp nhận hồ sơ để cấp, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép xây dựng, nghiệm thu công trình xây dựng trong Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng: Thẩm định thiết kế cơ sở (đối với dự án thiết kế 2 bước, chi phí xây dựng bao gồm cả xây lắp và thiết bị), thiết kế bản vẽ thi công (đối với dự án thiết kế 1 bước, chi phí xây dựng bao gồm cả xây lắp và thiết bị), các dự án đầu tư xây dựng của các nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.
Cơ cấu tổ chức: 01 Trưởng phòng, 01 phó phòng và 02 chuyên viên


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: