Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)

Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học

Thông tin đơn vị
Tổ chức các dịch vụ và kinh doanh các sản phẩm công nghệ sinh học; sản xuất thử, trao đổi và mua, bán các sản phẩm công nghệ sinh học để phục vụ nhu cầu nông nghiệp, y học và công nghệ sinh học môi trường theo quy định của pháp luật. Sản xuất thực phẩm chức năng, bán buôn thực phẩm chức năng; chiết xuất dược liệu.
- Ký hợp đồng với các tổ chức, đơnTên đơn vị: Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học. 
- Tên tiếng Anh: Dong Nai Biotechnology Center.
- Địa chỉ: Ấp 2, xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.
- Số điện thoại: 02513.584.788.
Chức năng 
- Trung tâm là một tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.
- Trung tâm có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai áp dụng thành tựu công nghệ sinh học vào thực tiễn sản xuất, cung cấp các dịch vụ liên quan, đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, kinh doanh và phát triển cơ sở hạ tầng của Trung tâm, đề ra cơ chế thu hút các doanh nghiệp và ươm mầm tài năng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nhiệm vụ
- Tham mưu giúp Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học Đồng Nai về định hướng phát triển, xây dựng chương trình, mục tiêu nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học phục vị trong các lĩnh vực: nông – lâm – ngư nghiệp, môi trường, công nghiệp chế biến thực phẩm và y dược học.
- Tập trung vào lực lượng sản xuất hiện đại, kết hợp sản xuất – kinh doanh – nghiên cứu; tiếp nhận triển khai các quy trình và kỹ thuật công nghệ sinh học hiện đại (công nghệ gen, công nghệ tế bào động thực vật, công nghệ vi sinh, công nghệ lên men,…) phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến các sản phẩm nông nghiệp và xử lý môi trường,…
- Quản lý, lưu trữ và sưu tập nguồn gen phục vụ cho công tác nghiên cứu, chọn tạo, lọc thuần, phục tráng và nhân nhanh các giống cây – con bằng công nghệ sinh học; cung cấp thông tin và giữ bí mật dữ liệu về công nghệ và bảo đảm an toàn sinh học theo quy định của pháp luật.
- Sản xuấ vị trong và ngoài nước để hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất và thương mại hóa các sản phẩm công nghệ sinh học và các hoạt động khác trong phạm vi hoạt động theo quy định của nhà nước.
- Các nhiệm vụ khác do Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học Đồng Nai giao.
Cơ cấu tổ chức
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai.
Cơ cấu bộ máy tổ chức của Trung tâm gồm:
* Ban Giám đốc Trung tâm
- Giám đốc phụ trách chung và điều hành công tác tổ chức, hành chính.
- Hiện nay Trung tâm chưa tiến hành bổ nhiệm ban lãnh đạo. Chỉ có 01 công chức của Ban quản lý biệt phái giữ nhiệm vụ Phó giám đốc phụ trách.
Họ tên: Trần Minh Tùng
Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách
Điện thoại: 0938.250.980
Email: minhtung2509@gmail.com
* Phòng Hành chính tổng hợp 
- Tham mưu đề xuất và chịu trách nhiệm về công tác kế toán thống kê, tài chính, quản lý nhân sự, công tác hành chính của Trung tâm.
- Tổ chức quản lý, theo dõi, đôn đốc việc bảo vệ an ninh trật tự, tài sản của Trung tâm; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc của Trung tâm.
- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo chỉ đạo của Giám đốc 
Trung tâm.
* Phòng Công nghệ sinh học Nông nghiệp
- Tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm trong các vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu, phát triển công nghệ, thực nghiệm các sản phẩm khoa học và công nghệ để được nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ mới vào quy trình sản xuất thực tế.
- Nghiên cứu ứng dụng và thực nghiệm vào sản xuất các sản phẩm công nghệ sinh học và vi sinh ứng dụng.
- Liên kết hợp tác, nghiên cứu trao đổi khoa học với các trường, các viện, các tổ chức trong lĩnh vực sản xuất công nghệ sinh học và các lĩnh vực có 
liên quan.
- Thực hiện chuyển giao công nghệ; đào tạo, tập huấn khoa học kỹ thuật về các lĩnh vực thuộc chức năng nhiệm vụ của Trung tâm cho các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước.
- Tham gia các hội nghị, hội thảo, chương trình hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.
- Báo cáo, tổng kết hoạt động của Phòng theo định kỳ.
- Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo chỉ đạo của Giám đốc 
Trung tâm.
* Phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm
- Tham mưu, tư vấn và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm đối với các sản phẩm đã được giao.
- Lập kế hoạch nghiên cứu và quản lý quá trình nghiên cứu để tối ưu chất lượng sản phẩm và mục tiêu đề ra.
- Hợp tác liên kết nghiên cứu khoa học công nghệ với các tổ chức, doanh nghiệp nhằm theo kịp bước tiến và những nhu cầu mới của thị trường và các doanh nghiệp trong nước.
- Báo cáo, tổng kết hoạt động của Phòng theo định kỳ.
- Thực hiện các công việc đột xuất khác theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung tâm.


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: