Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)

Cải cách hành chính

Điểm tin Bản tin cải cách hành chính số 19/2024 (từ 13/5-17/5/2024)

Điểm tin Bản tin cải cách hành chính số 19/2024 (từ 13/5-17/5/2024) của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm các nội dung sau:

Ban Quản lý khu công nghệ cao công nghệ sinh học thực hiện niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR-code

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai (Ban Quản lý) ban hành thông báo số 31/TB-BQLKCNCCNSH ngày 17/5/2024 về việc niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR-code.

Điểm tin Bản tin cải cách hành chính số 18/2024 (từ 06/5-10/5/2024)

Điểm tin Bản tin cải cách hành chính số 18/2024 (từ 06/5-10/5/2024) của Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ gồm các nội dung sau:

Sự lãnh đạo của đảng đối với nội dung, chủ trương của nhà nước về cải cách hành chính tại Ban Quản lý

Ngày 7/5/2024 tại buổi sinh hoạt Chi bộ, Chi bộ Ban Quản lý đã triển khai chuyên đề: Sự lãnh đạo của Đảng đối với nội dung, chủ trương của nhà nước về cải cách hành chính tại Ban Quản lý.

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2030

Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: