Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)

Thông tin khác

Xây dựng mô hình Dân vận khéo năm 2024 tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 06-CT/TU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025. Năm 2024, Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học đăng ký và thực hiện các mô hình dân vận khéo như sau:

Thúc đẩy chuyển đổi số lĩnh vực quản lý cán bộ công chức viên chức

Áp dụng mô hình chuyển đổi số vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức là tất yếu khách quan và xu thế không thể đảo ngược để đáp ứng yêu cầu chuyển số quốc gia, của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; góp phần thiết thực xây dựng bộ máy hành chính nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: