Thứ 6 - 26/02/2016
Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2024)
Kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2024)
Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)
Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)

Triển khai văn bản pháp luật

Triển khai Luật đất đai 2024

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5156/UBND-THNC ngày 10/5/2024 về việc thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị đánh giá tác động của Luật đất đai năm 2024 đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai. Ban Quản lý khu công nghệ cao công nghệ sinh học có Văn bản số 199/BQLKCNCCNSH-QHXD ngày 16/5/2024 về việc triển khai Luật đất đai năm 2024 đến các phòng chuyên môn, Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học và các đơn vị liên quan để biết, phối hợp thực hiện.

Triển khai Quyết định số 643/QĐ-BNG ngày 21/3/2024 của Bộ Ngoại giao

Triển khai Quyết định số 643/QĐ-BNG ngày 21/3/2024 của Bộ Ngoại giao về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao

Triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”

Pháp điển là việc cơ quan nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực trong các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành, trừ Hiến pháp, để xây dựng Bộ pháp điển.

Kế hoạch triển khai chuyên đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện”

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Khu công nghệ cao công nghệ sinh học đã xây dựng kế hoạch học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Đồng Nai phát triển toàn diện".

Triển khai “Quy định về chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực tài chính”

Ngày 03/5/2024, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 27/2024/TT-BTC quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tài chính tại chính quyền địa phương.

Triển khai Nghị định 29/2024/NĐ-CP của Chính phủ Quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính.

Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 6/3/2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước có hiệu lực từ 1/5/2024.


Đang cập nhật bài hát.

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

Ban Quản lý Khu công nghệ cao Công nghệ sinh học tỉnh Đồng Nai​

Chịu trách nhiệm chính: ông Phạm Việt Phương - Trưởng ban quản lý Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai . 
Địa chỉ Văn phòng đại diện: Số 288/4 đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

​Trụ sở chính: xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0251.650.9666 - Email: